کتاب آموزش هاتا یوگا

فرمت کتاب pdf

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه

زبان کتاب: فارسی

هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید. در حال حاضر یوگا به عنوان عمده ترین قسمت تانترا که قدمتی بیش از ده هزار سال دارد شناخته می شود.

عملی یوگا توازن را از طریق انجام تمرینات جسمی، تنفسی و مودراها و قفل های انرژی نظافتی و مراقبه تامین می کند. این تمرینات فرد را قادر می سازد تا به حقیقت واقعی بدن دست یابد.

علم یوگا با عمل کردن روی عوامل خارجی شخصیت و فیزیک بدن که برای بیشتر مردم قابل لمس است آغاز می شود. عدم توازن در این سطوح سبب ایجاد اختلال در ارگانها، ماهیچه ها و اعصاب می گردد، و در انجام وظایف، مقابل هم قرار می گیرند. به طور مثال: وقتی سیستم غدد داخلی دچار اختلال می شود کارایی این سیستم کاهش می یابد و علایم بیمار آشکار می شود.

هدف یوگا هماهنگ کردن سیستم های مختلف بدن است تا در پرتو آن شادابی و تندرستی کلی بدست آید.

نظرتان را با ما در میان بگذارید